Department of Neuroscience, School of Medicine, University of Split, Croatia

Conceptual Idea and Material Developed
by Maja Rogić Vidaković, Ph.D.© 2016. | Designed & Developed by:
Nikolina Batarelo Cialis and Andrija Džimbeg | FESB

Recenzirani članci u časopisima

(*autori jednako pridonijeli)

• Cvetković M, Poljak D, Rogić Vidaković M, Đogaš Z. Transcranial magnetic stimulation induced fields in different brain models. Časopis za elektromagnetske valove i primjene 2016; 30 (14); 1820-1835 (prikaz, stručni).

• Rogić Vidaković M, Jerković A, Jurić T, Vujović I, Šoda J, Erceg N, Bubić A, Zmajević Schönwald M, Lioumis P, Gabelica D, Đogaš Z.Neurophysiološki markeri primarnog motoričkog korteksa za laringealne mišiće i Cialis 100mg premotorni korteks u kaudalnom operkularni dio inferiornog frontalnog girusa istražen kod poremećaja motoričkog govora: studija navigirane transkranijalne magnetske stimulacije (TMS). Cognitive Processing 2016 [Epub prije tiskanja]

• Rogić Vidaković M, Gabelica D, Vujović I, Šoda J, Batarelo N, Džimbeg A, Zmajević Schönwald M, Rotim K, Đogaš Z. A novel approach for monitoring writing interferences during navigated transcranial magnetic stimulation mappings of writing related cortical areas . Journal of Neuroscience Methods 2015; 255: 139-150.

• Rogić Vidaković M*, Zmajević Schönwald M *, Rotim K, Jurić T, Vulević Z, Tafra R, Banožić A, Hamata Ž, Đogaš Z. Excitability of contralateral and ipsilateral projections of corticobulbar pathways recorded as corticobulbar motor evoked potentials of cricothyroid mišići. Clinical Neurophysiology 2014; 126: ​1570-1577​.​

• Deletis V, Rogić M, Fernandez-Conejero I, Gabarrós A, Jerončić A. Neurofiziološki markeri u laringealnim mišićima ukazuju na funkcionalnu anatomiju laringealnog primarnog motornog korteksa i premotornog korteksa u kaudalnom operkularnom dijelu inferiornog frontalnog gyrusa. Clinical Neurophysiology 2014; 125(9):1912-22.

• Rogić M, Deletis V, Fernandez Conejero I. Izazivanje prolaznih jezičnih poremećaja mapiranjem Brocinog područja modificiranim rTMS protokolom s uzorkom. Journal Cialis 10mg of Neurosurgery 2014; 120(5):1033-41.

• Rogić M, Jerončić A, Bošnjak M, Sedlar A, Hren D, Deletis V. Vizualni zadatak imenovanja objekata standardiziran za hrvatski jezik: alat za istraživanje i kliničku praksu, Behavior Research Methods 2013; 45 (4); 1144-115 (prikaz, ostalo).

• Espadaler J, Rogić M, Deletis V, Leon A, Quijada C, Conesa G. Zastupljenost krikotiroidnih mišića u primarnom motornom korteksu (M1) u zdravih subjekata, mapirana navigiranom transkranijalnom magnetskom stimulacijom (nTMS), Klinička Neurofiziologija, 2012.; 123:2205-2211.

• Deletis V, Fernández-Conejero I, Ulkatan S, Rogić M, Lladó Carbó E, Hiltzik D. Metodologija intraoperativnog snimanja potencijala evociranih kortikobulbarnim motorom krikotiroidnih mišića. Clinical Neurophysiology 2011; 122:1883-9.

Vi ste student?

Zainteresirani studenti mogu nam se javiti ako žele raditi na svojim završnim, magistarskim i doktorskim disertacijama. Potičemo interdisciplinarnost i pozivamo studente Medicinskog, Psihološkog, Strojarskog, Logopedskog fakulteta itd.

Student ste i želite sudjelovati u istraživanju?

Potičemo studente tehničkih fakulteta (tj. programiranje eksperimentalnih paradigmi, analiza stečenih biomedicinskih signala itd.) i psihologije (tj. statistička analiza podataka, testiranje standardiziranim testovima) da Cialis 2.5mg sudjeluju u istraživanju.

Želite li sudjelovati u istraživanju?

Zainteresirani subjekti mogu sudjelovati kao polaznici naših istraživanja.

Želite podržati istraživanje (donacije, sponzorstva)?

Kontaktirajte nas putem naših Kontakt podataka

Povijest laboratorija

Laboratorij za humanu i eksperimentalnu neurofiziologiju (LAHEN) je relativno mlad laboratorij koji je osnovao profesor Vedran Deletis 2007./2008. godine kao dio Zavoda za neuroznanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska.

Osnivač LAHEN-a, prof. dr. sc. Vedran Deletis, bivši je direktor odjela za intraoperativnu neurofiziologiju u bolnici St. Luke’s/Roosevelt i izvanredni profesor na Albert Einstein College of Medicine u New Yorku, SAD.

Dr. Deletis je svoju uspješnu znanstvenu karijeru nastavio u Hrvatskoj osnivanjem LAHEN-a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od kolovoza 2008. do kraja prosinca 2012. dr. sc. Deletis je blisko surađivao s mladom istraživačicom dr. sc. Majom Rogić. koji je bio prvi doktorand u Hrvatskoj pod vodstvom dr. Deletis. Zajedno s dr. Deletis, dr. Rogić je dao važan doprinos u osnivanju LAHENA. Dr. Rogić je bio glavni suradnik s dr. sc. Deletis u istraživačkom projektu „Neurofiziološki markeri generirani električnom i magnetskom stimulacijom kortikalnih područja povezanih s motoričkim govorom“ financiranog od strane Unity Through Knowledge Fund, Republika Hrvatska, Program istraživačke suradnje 1B.

Dr. Deletis je također bio osnivač Međunarodnog društva za intraoperativnu neurofiziologiju (ISIN) i bio je njegov prvi predsjednik. Nakon obrane doktorske disertacije iz Cialis 20mg kliničke neurofiziologije, svoju je karijeru posljednjih 20 godina posvetio području intraoperativne neurofiziologije (ION). Urednik je jedne od vodećih knjiga iz područja intraoperativne neurofiziologije u neurokirurgiji (Vedran Deletis i Jay L.Shils. Neurophysiolog in Neurosurgery- A modern intraoperative approach, 2002., Elsevier Science, SAD). Objavio je više od 84 rada iz područja neurofiziologije i 27 poglavlja u knjigama. Bio je predsjednik organizacijskog odbora 9 međunarodnih skupova za intraoperativnu neurofiziologiju. Dr. Deletis posjeduje patent (Kateter za spinalnu epiduralnu injekciju lijekova i mjerenje evociranih potencijala. Američki patent broj 5,081,990 21. siječnja 1992.).

Uspješno je izveo pet znanstvenih projekata iz područja neurofiziologije. Utemeljitelj je nekoliko metodologija intraoperativnog praćenja neuralnih funkcija. Te su metodologije postale standard u primijenjenoj kliničkoj neurofiziologiji. Njegov znanstveni rad objavljen je u mnogim znanstvenim radovima i citiran više od 664 puta.

Dr. Deletis je nagrađen od strane Američkog društva za neurofiziološki nadzor – ASNM Distinguished Merit Award, “Dr Richard Brown” Američkog društva za neurofiziološki nadzor, Chicago, 2007.